चेंग्दु Jiumuyuan टेक्नोलोजी कं, लि

फोन-१

फोन

+८६ १५२०८२८५८८१

ठेगाना

ठेगाना

नम्बर 35-1, खण्ड 1, Hongxing रोड, Jinjiang जिल्ला, Chengdu शहर

फोन-१

फोन

+८६ १५२०८२८५८८१

ठेगाना

ठेगाना

नम्बर 35-1, खण्ड 1, Hongxing रोड, Jinjiang जिल्ला, Chengdu शहर

यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्